Wypowiedzenie polisy OC

Kiedy mogę wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?

Wypowiedzenie umowy OC jest możliwe w dowolnym momencie. Nie zawsze jednak umowa wygaśnie od razu. Poniżej omawiamy skutki wypowiedzenia umowy w różnych przypadkach.

Przed odnowieniem polisy

Nie chcesz przedłużać polisy na kolejny rok? Zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wypowiedzenie można złożyć w dowolnym momencie, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym datę zakończenia polisy. Ubezpieczenie wygaśnie wtedy z dniem zakończenia polisy, nawet jeżeli wypowiedzenie zostanie złożone z dużym wyprzedzeniem.

W przypadku podwójnej polisy

Kupiłeś pojazd z polisą poprzedniego właściciela? Zgodnie z art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych istnieje możliwość rezygnacji z polisy otrzymanej wraz z nabyciem pojazdu. Z takiego rozwiązania możesz skorzystać np. jeżeli obawiasz się, że ubezpieczyciel dokona rekalkulacji składki i zażąda dopłaty.

W przypadku zakupu pojazdu

Zawarłeś nową umowę ubezpieczenia podczas gdy poprzednia przedłużyła się automatycznie? W takim przypadku istnieje możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zapłacisz wtedy jedynie za okres od automatycznego odnowienia do daty wypowiedzenia.

W jaki sposób złożyć wypowiedzenie?

Wypowiedzenie umowy OC jest możliwe w dowolnym momencie. Nie zawsze jednak umowa wygaśnie od razu. Poniżej omawiamy skutki wypowiedzenia umowy w różnych przypadkach.

Znajdź najlepszą ofertę OC/AC w 5 minut!

Blog ubezpieczeniowy

Nie posiadanie aktualnej polisy OC wiąże się z wysokimi karami od UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz gwarancyjny). Ponadto w razie wypadku lub kolizji, sprawca bez aktualnej polisy OC może być zobligowany do ...

Przy wyliczeniu stawki ubezpieczenia OC liczy się przede wszystkim wiek i doświadczenie kierowcy, uzyskane zniżki oraz miejsce jego zamieszkania. Na wysokość stawki OC ma wpływ również szereg innych czynników, jak ...

Teoretycznie wysokość składek po spowodowaniu szkody powinna wzrosnąć o 10%. W praktyce ceny mogą być wyższe nawet o 100% w stosunku do składki z poprzedniego roku. Na wysokość składki składa ...